Gorinchem doet mee aan pilot project

Foto: Pixabay
19 april 2018, 19:18
Verlopen

GORINCHEM - In oktober 2018 moeten alle gemeenten een goed werkende aanpak hebben voor personen met verward gedrag. Regionaal wordt aan deze opgave samengewerkt met zeventien gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid.

Lokaal doet gemeente Gorinchem mee aan een landelijke pilot. Ze is hiermee één van de dertien gemeenten in Nederland die een wijk GGD’er inzet om een plaatselijke aanpak te ontwikkelen. De Gorinchemse wijk GGD’ers zijn in januari 2018 van start gegaan. De wijk-GGD’er werkt als verbindingsofficier en opereert op het snijvlak van zorg en veiligheid bij zorg of overlast meldingen van de politie over mensen met verward of overspannen gedrag.

Doel van het project is, om in een nauwe samenwerking tussen politie en zorgpartners in een vroegtijdig stadium met betrokkene, te bepalen welke aanpak en zorg iemand nodig heeft. Naast snellere toeleiding naar passende zorg, wordt door de samenwerking ook de politie in haar taken ontlast. De pilot in Gorinchem wordt ingezet tot en met september 2018. Partners waarmee wordt samengewerkt zijn Politie Zuid-Holland-Zuid en specifiek de wijkagenten in Gorinchem, Yulius Geestelijke Gezondheidszorg en GGD Zuid-Holland-Zuid.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl