Overdracht gemeentehuis Aalburg aan Hervormde Gemeente Wijk

Foto: Gemeente Aalburg
18 december 2018, 11:48
Verlopen

AALBURG - Op dinsdag 18 december ondertekende burgemeester Fons Naterop, voorafgaand aan de laatste raadsvergadering, het huurcontract van het gemeentehuis Aalburg.

De dag erna passeerde de koopakte bij de notaris, wat betekent dat de Hervormde Gemeente Wijk eigenaar is geworden van het pand. De gemeente Aalburg heeft het pand verkocht aan de Hervormde Gemeente Wijk door de fusie tot de gemeente Altena, met een hoofdlocatie in Almkerk. Omdat er verschillende erfdienstbaarheden op het terrein van het gemeentehuis rusten en ook afspraken moesten worden gemaakt over kunst e.d. heeft het even geduurd voor de akte er lag.

De Hervormde Gemeente Wijk, de buren van het gemeentehuis, hebben het voornemen het pand deels als verenigingsgebouw te gebruiken. Na de koop stoten ze hun huidige verenigingsgebouw Rehoboth af. De gemeente Altena huurt voor een periode van 5 jaar het huidige gemeentehuis terug omdat de hoofdlocatie aan de Sportlaan in Almkerk niet alle medewerkers kan huisvesten. De medewerkers van het sociaal domein zullen voorlopig onderdak krijgen in Aalburg.

Wanneer de huurperiode afloopt, bekijkt de gemeente Altena opnieuw of er vervolg gegeven zal worden aan het huren van een deel van pand voor het gebruik als een wijklocatie. Het grootste deel zal naar verwachting na afloop van de huurperiode vrijkomen. De Hervormde Gemeente Wijk heeft het plan daarvan sociale huurappartementen te maken. De appartementen zijn bedoeld voor mensen die permanent of tijdelijk diaconale ondersteuning nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld een woongemeenschap zijn voor mensen die een lichte vorm van begeleiding nodig hebben. Omdat dit gepaard gaat met een aanzienlijke investering, is toestemming nodig van een toezichtcommissie van de landelijke kerk (PKN). Deze heeft groen licht gegeven voor de aankoop van het gemeentehuis, maar ook aangegeven dat zij voor de verbouwing tot zorgappartementen/sociale huur alleen toestemming geeft als de Hervormde Gemeente Wijk een risicodragende partner zoekt. Dit vanwege de genoemde investering voor ombouw (circa 1 miljoen) en het feit dat het risico op leegstand financieel te zwaar zou worden voor de kerk. De kerk heeft daarop woningcorporatie Woonlinie als risicodragende partner gevonden voor de ontwikkeling. Zij gaan samen invulling geven aan het project, waarbij er een mix zal ontstaan van diaconale voorziening en sociale huur.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl