Controle bij garageboxen in de gemeente Etten-Leur, Altena en Breda

Foto: Archief
2 maart 2021, 18:06
Verlopen

REGIO - Op dinsdag 2 maart zijn ongeveer 200 garageboxen in de gemeente Altena, Breda en EttenLeur bezocht door de gemeenten in samenwerking met de politie.

Door de gemeenten wordt regelmatig geconstateerd dat de garageboxen anders in gebruik zijn dat het bestemmingplan toelaat. Hierbij komt het ook voor dat garageboxen misbruikt worden voor criminele doeleinden. In ernstige gevallen kan dit tot gevaarlijke situaties leiden, welke niet alleen effect hebben op de garagebox eigenaar of verhuurder, maar ook voor de omliggende woningen. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de naastgelegen gebruikers.

De bestuurlijke controles zijn primair gericht op het toezicht en beëindigen van strijdig gebruik van garageboxen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het weerbaar maken van betreffende eigenaren en verhuurders betreft het misbruik voor criminele doeleinden. Zo krijgen eigenaren en verhuurders tips zoals hoe men een huurcontract het beste op kan stellen, om betalingen altijd via bank te laten verlopen en te vragen naar identiteitsbewijzen bij het verhuren. Ook kunnen extra maatregelen getroffen worden als het plaatsen van camera’s op afgesloten terreinen, een toegangspoort met registratie en goede verlichting. Ten slotte worden zij meegenomen in de mogelijkheden om vermoedens van strijdig gebruik, overtredingen en criminaliteit te melden.

De gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert werken met dergelijke controles actief samen binnen het Baronie Interventieteam (BIT). Dit doet het BIT samen met overheidspartners als de Politie, Douane en Belastingdienst. Hierdoor is de slagkracht groter en kan er binnen een korte tijd zicht en inzicht verkregen worden over een groter gebied. Het komende jaar voeren deze partijen vaker deze gezamenlijke controles uit binnen district de Baronie.

Heeft u vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken? Signalen kunt u melden bij de politie (spoed 112 anders 0900-844), de gemeente of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook online melden in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon toetst heel zorgvuldig of uw anonimiteit is gewaarborgd.

In totaal zijn er 2 maart ongeveer 200 garageboxen bezocht. Uit een eerste inventarisatie bleken geen overtredingen te zijn waargenomen. Wel werden preventieve gesprekken gevoerd en gaan de gemeenten verder aan de slag om de samenwerking met enkele verhuurders op dit vlak te verbeteren.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl