Informatieavonden over het project ‘Aanpak hinder sluipverkeer A27’

Foto: Archief
9 juni 2024, 16:53
Verlopen

ALTENA - Bij files op de A27 zoekt het verkeer vaak een sluiproute door Altena.

De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan het verbeteren en verbreden van de snelweg. Tijdens deze periode neemt de kans op sluipverkeer verder toe.

De gemeente Altena organiseert daarom vijf verschillende informatiebijeenkomsten over de maatregelen die worden genomen tegen sluipverkeer. De informatiebijeenkomsten worden gehouden in drie verschillende kernen, in de maanden juni en juli. Tijdens de eerste ronde informatieavonden, gehouden van 11 maart tot en met 9 april, zijn omwonenden en bedrijven in de omgeving geïnformeerd over het project ‘Aanpak hinder sluipverkeer A27’. Naar aanleiding van voorstellen en suggesties die zijn opgehaald tijdens deze eerste ronde informatieavonden, is voor ieder gebied een voorstel maatregelenpakket opgesteld. Dit wordt tijdens de tweede ronde informatieavonden gepresenteerd en besproken. Na deze avonden wordt het maatregelenpakket vastgesteld.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl