Vertraging bij vaststelling dorpsstrategie Almkerk

Foto: Archief
14 juni 2024, 17:30
Verlopen

ALMKERK - De vaststelling van de Dorpsstrategie Almkerk loopt vertraging op.

De gemeenteraad wil namelijk dat inwoners van Almkerk nog een keer de kans krijgen hun mening te geven over de vraag waar in de toekomst huizen en (sport)voorzieningen moeten komen. Wethouder Hans Tanis erkende ook dat het participatieproces anders had gekund. Het besluit over de zogeheten voorkeursrichtingen hoe het dorp zich ruimtelijk kan ontwikkelen wordt nu over de zomer heen getild.

Het gaat in de discussie vooral om een nieuwe woonlocatie, maar ook om woningbouw op het huidige sportcomplex en een woningbouwlocatie aan de oostkant van het dorp. De raad vraagt zich af of gelet op de grote toename van het aantal woningen, het niet verstandiger is een nieuw centrum te realiseren op het huidige sportcomplex aan de Sportlaan. De medische voorzieningen zouden wel op hun huidige plaats kunnen blijven.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl