Unieke beelden: Het dak van Fort Altena is eraf!

Foto: Altena TV
14 februari 2019, 18:35
Verlopen

WERKENDAM - Het is sinds de bouw van het fort in 1880 niet eerder voorgekomen dat de volledige grondlaag van Fort Altena, bij kazerne B, is verwijderd voor een grootschalige renovatie.

Nadat in 2011 het torenfort en remise C en in 2013 Loods K zijn gerestaureerd, wordt nu kazerne B van Fort Altena aangepakt. Een behoorlijke opgave waarbij het unieke wateropvangsysteem van het fort goed zichtbaar is. Christian Hermus, bouwkundig vastgoedbeheerder bij Brabants Landschap, vertelt dat het hemelwater wat op het dak valt door de grondlaag wordt gefilterd en vervolgens in speciale metselwerk kanaaltjes terecht komt. Daarna stroomt het water door loden pijpen, gefilterd en wel, naar een waterbassin in de kelder van het fort. De watervoorraad in dit bassin was bestemd voor de manschappen die in het fort gestationeerd waren, zodat zij in tijden van oorlog een eigen voorraad hadden. Naast het dak wordt het interieur en de voorgevel ook gerestaureerd. In de voorgevel wordt het metselwerk hersteld. De ijzeren luiken voor de ramen en de duimen waaraan deze bevestigd zijn, waren veelal verroest en dat zorgde ook voor aantasting van het metselwerk. Het ijzerwerk wordt gerestaureerd door een smid.

Naar verwachting is de restauratie voor de zomer van dit jaar gereed en zal er een officiële opening plaatsvinden op 7 juni. In het gerestaureerde gedeelte zal de brasserie komen die nu in remise C zit.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl