Prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties ondertekend

Foto: Gemeente Altena
4 december 2019, 19:02
Verlopen

ALTENA - Op woensdag 4 december 2019 hebben de gemeente Altena, de woningcorporaties (woonstichting Land van Altena, Woonlinie en Woonservice Meander) en de 3 huurdersbelangenverenigingen de jaarlijkse prestatieafspraken ondertekend.

Daarin schrijven de partijen welke thema’s in 2020 bijzondere aandacht moeten krijgen van de woningcorporaties en de gemeente. De speerpunten voor 2020 zijn:

Woonprogramma

De gemeente en de woningcorporaties werken de woningbehoefte uit in een woonprogramma. Daarin komt te staan hoeveel woningen we in Altena moeten bouwen, in welke prijsklasse (zowel koop als huur) en waar.

Duurzaamheid

De woningcorporaties werken aan het verduurzamen van hun woningen door o.a. isolatie van daken, muren en vloeren en het aanbrengen van zonnepanelen. Er is een Altena Energiestrategie, die zegt dat Altena CO2 neutraal moet zijn in 2046. Hiervoor stelt de gemeente een uitvoeringsagenda op. Ook maken gemeente en corporaties afspraken hoe bestaande bouw gasloos kan worden.

Klimaatdialogen

De klimaatverandering leidt tot een groter risico op wateroverlast, verdroging, hittestress en overstromingen. De gemeente voert in 2020 klimaatdialogen met onder andere de corporaties om te komen tot een klimaatadaptatiestrategie en een uitvoeringsagenda. Dit gaat over de openbare ruimte, maar ook over woningen en tuinen.

Opvang van kwetsbare, urgente doelgroepen

De gemeente en de woningcorporaties hebben extra aandacht voor de huisvesting van kwetsbare, urgente doelgroepen.

Leefbaarheid

Men ziet een groeiende groep van kwetsbare bewoners in de huurwoningen. Nieuwe huurders kampen vaker met schulden of met psychiatrische problemen. Vaak hebben zij een inkomen uit een uitkering en niet uit werk. Dat maakt ze extra kwetsbaar. De gemeente en de woningcorporaties werken er voortdurend aan de leefbaarheid in de kernen optimaal te houden. Dat doen gemeente en corporaties onder andere door de inzet van de gebiedsregisseurs van de gemeente en door voortdurend onderhoud aan huurwoningen en het betaalbaar houden van de huren en door nieuwbouw.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl