De jaarwisseling kost gemeente Altena ruim € 113.000,-

Foto: ERIK HAVERHALS - FPMB ARCHIEF
29 januari 2020, 14:16
Verlopen

ALTENA - Gemeente Altena heeft de schade opgemaakt voor de jaarwisseling. Alleen al het stoken kostte de maatschappij ruim €53.000,-.

Verdeeld over de 21 kernen betekent dat een kostenpost van € 107.421,-. Ongeveer de helft wordt veroorzaakt door schade aan het straatmeubilair zoals verkeersborden, lantaarnpalen en afvalbakken. De andere helft is schade aan het wegdek.

Burgemeester Lichtenberg: “Ieder jaar tijdens de jaarwisseling worden er dingen beschadigd en vernield. Als je alle schades zo op een rij ziet staan, kun je niet anders dan schrikken en je afvragen waar we samen mee bezig zijn. Ik doe een dringende oproep aan de inwoners om samen na te denken of dit de manier is waarop wij in Altena de jaarwisseling willen vieren. Dat gaat natuurlijk over de stookgewoonten maar dat gaat ook over het opruimen van je eigen rommel. Het is toch wonderbaarlijk dat je ’s nachts samen gezellig rondom een stookton zit maar vervolgens de volgende ochtend van de gemeenschap verwacht dat ze de rommel van jouw feestje opruimen. Alleen al het opruimen van deze achtergebleven kost de gemeenschap nog eens € 6.420,-.”

Stoken en vernielen kost de gemeenschap veel geld. De helft van de kosten wordt veroorzaakt door de schade aan het wegdek. Dat zijn vooral kosten die gemaakt moeten worden om na het stoken de veiligheid op de weg voor de weggebruikers weer te kunnen borgen. De olie op het wegdek moet worden opgeruimd want dat levert gevaarlijke situaties op en ook de gaten in de weg moeten gerepareerd worden om ongelukken te voorkomen. In totaal was dat een schadepost van € 53.043,-.

De ander helft van de kosten wordt veroorzaakt door vernielzucht: 102 verkeersborden, 29 afvalbakken, 1 hondenpoepbak, 3 abri’s, 6 lantaarnpalen, 1 straatkolk, 1 hekwerk en 2 speeltoestellen. Ook dit is een bedrag van € 54.378,- Aangevuld met € 6.420,- om alle resten op te ruimen die achterblijven op de openbare weg na deze nacht, komt het totaalbedrag op € 113.841,-. Dat is zo’n 1% van de totale opbrengst van de OZB. De overige ambtelijke kosten zijn niet meegenomen in dit bedrag.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl