Regionale Energiestrategie: Windmolens net buiten Altena

Foto: Altena TV
20 februari 2020, 15:43
Verlopen

ALTENA - De gemeente Altena heeft de ambitie om in 2046 CO2 neutraal te zijn met als doel de klimaatverandering tegen te gaan.

Samen met andere gemeenten in West-Brabant werkt de gemeente Altena aan de verduurzaming van de energievoorziening. Deze is verwerkt in de Regionale Energie Strategie (RES). De inzet van de gemeente Altena is om zoveel mogelijk zon op dak te krijgen. Altena hoeft volgens de Contourennotitie tot 2030 geen windmolens te plaatsen.

Wethouder Roland van Vugt: “Mijn inzet is geweest om vanuit de RES geen verplichte opgave te krijgen voor het plaatsen van windmolens. Maar we nemen wel onze verantwoordelijkheid door in te zetten op zon en innovatie.” Via de Altenatafels buigt de gemeenteraad van Altena zich over het vraagstuk. In mei 2020 wordt de Concept Regionale Energiestrategie West-Brabant ter vaststelling aangeboden aan alle betrokken gemeenteraden.

De buurgemeenten voorzien wel in het plaatsen van windturbines waarbij diverse scenario’s zijn uitgewerkt. De gemeenten Gorinchem en Molenlanden voorzien in het plaatsen van 21 grote windturbines langs de A15. Ook de gemeente Waalwijk kiest voor het plaatsen van windturbines langs de grens met Altena. Een van de beoogde locaties is industrieterrein ‘Haven 7’ aan de overzijde van de Bergsche Maas.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl