Nieuwbouw 13 woningen in Dussen

Foto: Impressie Bouwlinie
5 maart 2020, 16:58
Verlopen

DUSSEN - Op de voormalige locatie Peppel/Fuik aan de Van der Dussenlaan 28-39 te Dussen gaan 13 woningen gebouwd worden.

Hiervoor is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn vooroverlegreacties en 2 inspraakreacties ontvangen. Deze reacties zijn verwerkt en op onderdelen is het ontwerpbestemmingsplan aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu 6 weken ter inzage gelegd.

Het actuele plan is om 13 woningen te bouwen: 2 tweekappers voor senioren, 5 rijwoningen voor starters en 4 kavels voor vrijstaande woningen. Het betreft hier allemaal koopwoningen. De nieuwe bewoners kunnen straks hun auto bij hun huis parkeren, verder voorziet het plan in een extern parkeerterrein met 20 parkeerplaatsen conform de parkeernorm.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl