Omwonenden Werkina vinden het nu ook al genoeg

Foto: Redactie
31 maart 2020, 13:49
Verlopen

WERKENDAM - In een brief aan de fracties van de gemeente Altena hebben omwonenden van Werkina in Werkendam bezwaar gemaakt tegen de nieuwbouw van de Aldi aldaar.

Zij willen door middel van de brief aandacht vragen voor de plannen van de gemeente tot het verplaatsen van de Aldi vestiging naar het grasveld aan de Werkina. “Bewoners en omwonenden van Werkina en Graaf van Hornelaan zijn het niet eens met dit gemeentelijk besluit”. De Aldi is momenteel nog gevestigd aan de Floreffestraat. Volgens bewoners is dit niet de eerste discussie rondom het grasveld aan de Werkina. Eerder kwam er protest over het bouwen van een skatebaan en het creëren van een jongerenontmoetingsplaats. Bewoners geven aan dat er al erg veel activiteiten plaatsvinden, zoals activiteiten bij het zwembad, de muziekvereniging, de duivensport, de beachvolleybal, de tennisvereniging en het basketbalveld. Daarnaast wijzen de bewoners op de andere activiteiten die er plaatsvinden, zoals de Oranjefeesten, de kermis en het timmerdorp. Ook wordt het parkeerveld volgens de bewoners gebruikt als extra parkeergelegenheid van Kozakkenboys.

In de brief aan de gemeente wijzen de bewoners ook op de ‘onofficiële activiteiten’ die op het parkeerterrein plaatsvinden. Er wordt overlast ervaren van jongeren die daar rondscheuren met auto’s en scooters. Dit zorgt niet alleen voor geluidsoverlast, maar ook zorgt het voor gevaarlijke verkeerssituaties en rondslingerend afval. Omwonenden vermoeden dat er ook criminele activiteiten plaatsvinden.

Met de komst van de Aldi zal het volgens de omwonenden alleen maar drukker worden en komt dat in de zomer bovenop de extra drukte van de zwembadbezoekers. Ook de parkeerproblemen bij evenementen in de zomer zal toenemen. Bewoners zijn ook bang dat met de komst van de Aldi in de toekomst door verruiming van de openingstijden de zondagsrust in het geding komt.

archiefvideo:

Omwonenden willen de gemeente sturen op verplaatsing van de Aldi naar de Lange Wiep. Zij stellen dat deze locatie geschikt is en vergeleken met Werkina maar 650 meter verder is. Daarnaast kan het parkeerterrein van de Aldi de parkeerdruk van Kozakkenboys opvangen. Ook zal de infrastructuur beter zijn ingericht aan de Lange Wiep.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl