Tekort op sociaal domein gaat inwoners raken

Foto: Archief
2 april 2020, 16:11
Verlopen

ALTENA - Het opgelopen tekort op het sociaal domein binnen de gemeente Altena is groot en vraagt om een bezuining van 7,5%. Daarbij zet de gemeente Altena in op het realiseren van een mensgericht en economisch volhoudbaar sociaal beleid.

Het college houdt de kostenstijging nauwlettend in de gaten en treft maatregelen om tijdig op de situatie in te spelen. De laatste financiële analyses geven het inzicht dat er sprake is van een forse kostenstijging en maatregelen nodig zijn. Om het tekort in het sociaal domein te reduceren en om meerjarig de begroting in evenwicht te houden, acht het college noodzakelijk om 7,5% aan ombuigingen te realiseren. De gemeentelijke organisatie is al gestart met het vergroten van de efficiency binnen het sociaal beleid. En zodra de coronamaatregelen zijn versoepeld, gaat het college over de uitwerking van de ombuigingen in gesprek met de gemeenteraad, Brede Adviesraad Sociaal Domein, zorgaanbieders, de maatschappelijke partners en inwoners.

Een aantal oorzaken van het tekort is te noemen. Het afschaffen van de inkomensafhankelijke eigen bijdragen leidt tot een stroom van nieuwe aanvragen. De hulpvragen bij de GGZ zijn toegenomen. Ouderen blijven langer thuis wonen. Ook nemen de hulpvragen in complexiteit toe. De maatregelen om het tekort in het sociaal domein te reduceren, hebben effect op het aanbieden van ondersteuning. Wat dat precies betekent voor de inwoners, zorgaanbieders en maatschappelijke partners in Altena, is op dit moment nog niet duidelijk. De gesprekken daarover met de betrokkenen worden binnenkort gevoerd.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl