Altena overweegt urnenmuren en foetusweide

Foto: Ter illustratie: begraafplaats Woudrichem
15 april 2020, 17:05
Verlopen

ALTENA - Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 14 april heeft de raad gesproken over de 'beleidsnota begraven' op de gemeentelijk begraafplaatsen in Altena in het kader van de harmonisatie.

Voor de herindeling had elke gemeente een eigen beleid rondom begraven. Hierdoor wordt voor uitgifte, verlengen en onderhoud van graven en de begraafplaatsen nog gewerkt met drie Beheersverordeningen begraafplaatsen van de voormalige gemeenten. Als gevolg daarvan worden verschillende uitgangspunten en tarieven gehanteerd bij de verschillende begraafplaatsen. Voordat overgegaan wordt tot vaststellen van een nieuwe beheersverordening en tarieventabel voor de gemeente Altena dienen eerst de uitgangspunten bepaald te worden waar het beleid aan moet voldoen.

Tijdens het uitvoerige debat heeft wethouder Roland van Vugt toegezegd bij de verdere uitwerking van de nota rekening te houden met de wensen van de inwoners. Zo zal er worden nagegaan of naamaanduiding van personen bij verzamelgraven mogelijk is. Ook zal worden onderzocht of er een voorziening van een kleinschalige urnenmuur op iedere begraafplaats re realiseren valt.

Zo ook is besproken de huidige termijn voor algemene graven momenteel een andere invulling te geven. Het college zal nagaan of deze te verlengen is binnen de huidige maatstaven naar 15 tot 20 jaar. De gemeenteraad sprak ook de wens uit te onderzoeken of er een foetusweide op een algemene begraafplaats te realiseren valt alsmede de mogelijkheid voor een natuurbegraafplaats. De suggestie om een klankbordgroep in te stellen bij het maken van deze keuzes zal in overweging worden genomen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl