Overschot van € 8 miljoen over 2019 voor Altena

Foto: Archief
16 juni 2020, 16:37
Verlopen

ALTENA - De jaarrekening 2019 van de gemeente Altena sluit met een voordelig saldo van bijna € 8 miljoen. Voor het overgrote deel is sprake van een eenmalig overschot. Het is de eerste jaarrekening die de gemeente oplevert.

Het saldo wordt met name veroorzaakt doordat nog niet al het werk dat voor 2019 was gepland, is uitgevoerd. Ongeveer € 4,6 miljoen wordt doorgeschoven naar 2020. Wethouder Tanis: “Ik ben best trots dat we als nieuwe gemeente tijdig een jaarrekening hebben opgeleverd. Dat is in deze tijd niet vanzelfsprekend. We hebben niet al ons werk kunnen uitvoeren, dat is jammer maar in een nieuwe gemeente ook best logisch. We hebben ervoor gekozen om in de eerste periode na de herindeling hard te werken aan het leggen van de fundamenten van de nieuwe gemeente. Met deze stevige basis hebben we ons goed voorbereid op de toekomst. We hebben geïnvesteerd in de harmonisatie van dossiers en het organiseren van de dienstverlening en andere primaire processen. Tegelijkertijd hebben we veel energie gestoken in een solide collegeprogramma met reële doelstellingen. Daarnaast was en is de personele invulling van de nieuwe gemeente nog volop in ontwikkeling, waardoor we op deze post een overschot van € 1,6 miljoen hebben.”

Voor € 1,8 miljoen overschot stelt het college voor om € 1 miljoen toe te voegen aan de buffer voor het sociaal domein en de rest toe te voegen aan de algemene reserve van de gemeente. Het is niet de bedoeling dat opnieuw overschotten met een dergelijke omvang ontstaan. Wethouder Tanis: “We moeten korter op de bal gaan spelen. De doorontwikkeling naar een reële planning zonder lucht in de begroting zetten we nu in gang. Daar hebben we zeker nog wel een jaar voor nodig.”

De wethouder is voorzichtig als het gaat om de financiën in de toekomst. In de Kaderbrief 1.0 die kortgeleden aan de raad werd gepresenteerd, bleek sprake van een tekort in het meerjarenperspectief. De wethouder gaf toen aan dat het te vroeg was om harde conclusies te trekken. Tanis: “We zijn er nog niet. We hebben echt nog wel een klus om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen.” De jaarstukken worden in de raadsvergadering van 7 juli 2020 behandeld.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl