Nieuw systeem voor toewijzing nieuwbouw

Foto: Freeimages
2 juli 2020, 11:15
Verlopen

ALTENA - Per 1 januari 2022 is er in de gemeente Altena één systeem voor het toewijzen van nieuwbouw koopwoningen en bouwkavels. Vanaf dan gaat deze toewijzing door middel van loting.

Door de fusie van de gemeente gelden er nu verschillende systemen in de verschillende kernen. In de oude gemeente Werkendam en Woudrichem gaat dit door middel van een wachtlijst, in de oude gemeente Aalburg door loting. Dat moet gelijk worden getrokken om elke inwoner evenveel kans te geven bij het kopen van een nieuwbouwwoning of bouwkavel.

Wethouder Hans Tanis: “Om de kansen voor elke inwoner in Altena gelijk te krijgen, is het invoeren van loting het meest eerlijke systeem.” Voor de huidige wachtlijsten van de oude gemeentes komt er een overgangsperiode van 1,5 jaar, waarin inwoners nog gebruik kunnen maken van hun positie op deze wachtlijsten. De woningen of kavels die na toewijzing op basis van de wachtlijst niet verkocht zijn, worden toegewezen op basis van loting.

Naast dat de oude gemeente Aalburg dit wachtlijstensysteem niet kende, is er een verschil in startdatum van de wachtlijsten tussen de oude gemeente Werkendam en Woudrichem. Bij het systeem van wachtlijsten wordt uitgegaan van hoe langer iemand is ingeschreven, hoe hoger zijn positie op de lijst. Het samenvoegen van deze lijsten zorgt voor grote scheefgroei in de positie van inwoners op deze lijst en doet daarmee geen recht aan een eerlijke toewijzing. Daarom kiest het college voor een lotingsysteem. Dit is het meest gebruikelijke toewijzingssysteem op de woningmarkt.

Tot en met 31 december 2021 blijven de oude systemen van de voormalige gemeentes gelden. Zo is er een overgangsperiode van 1,5 jaar. In de overgangsregeling is ook op genomen dat ingeschrevenen op de huidige wachtlijsten geen kosten betalen over de jaren 2019, 2020 en 2021 voor het opgenomen zijn op de wachtlijst.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl