CDJA Altena overhandigt woononderzoek aan wethouder

Foto: CDJA
8 juli 2020, 17:45
Verlopen

ALTENA - Dinsdagavond 7 juli 2020 hebben jongeren van het CDJA Altena een door hen uitgevoerd onderzoek naar woongelegenheid in de gemeente Altena overhandigd aan wethouder Hans Tanis met daarin concrete aanbevelingen.

De wethouder nam het document met belangstelling in ontvangst. De CDA-jongeren hebben zich de afgelopen periode verdiept in de woonsituatie binnen de gemeente naar aanleiding van steeds luider wordende verontrustende geluiden. Zo zijn huizen op dit moment te duur voor starters en zijn betaalbare woningen binnen de kortste keren verkocht. Onder andere om deze reden vertrekken veel jongeren uit Altena. “Wij waren geschokt door de resultaten. Het probleem was nog veel groter dan dat we ons voor konden stellen.”Naast het aankaarten van het probleem, geeft CDJA Altena ook een aantal adviezen mee aan de gemeente voor deze problemen.

Zo wordt er gepleit voor een betere openbaar vervoerverbinding, zoals een ‘Altena Liner’. Hiermee blijft het voor jongeren aantrekkelijker om in Altena te blijven. Daarnaast dient er gekeken te worden naar oplossingen zoals meer flexwoningen en seniorenwoningen in de gemeente en wordt het plan voor een verhoging van de starterslening geopperd. “De starterslening gaat op dit moment tot €225.000,-, maar in de huidige woningmarkt met dusdanig hoge huizenprijzen heeft deze lening geen zin. Wethouder Tanis reageerde enthousiast op de overhandiging van het onderzoek: “Voorafgaand aan de raadsvergadering hebben de jongeren de resultaten van hun onderzoek naar wonen in Altena aangeboden. Waardevolle suggesties die zeker meegenomen worden bij het opstellen van de woonvisie in het najaar.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl