CDA: Sportclubs moeten worden gecompenseerd

Foto: CDA Altena
14 juli 2020, 15:56
Verlopen

ALTENA - De sportclubs in Altena met een eigen clubhuis of kantine hebben veel moeite om het hoofd nog boven water te houden.

Het CDA Altena krijgt steeds meer signalen dat diverse clubs in financiële nood zijn gekomen. Deze signalen heeft het CDA gekregen door de korte lijnen die er zijn ontstaan na het afleggen van de vele sportwerkbezoeken. De korte lijnen met het landelijke CDA, zorgen er mogelijk voor dat er een compensatieregeling wordt opgesteld. Volgens raadslid Rene Roovers zijn de sportclubs een verbindende factor van het sociale leven in de dorpskernen. Ze zijn vaak laagdrempelig waardoor mensen gemakkelijk met elkaar in contact komen. Sportverenigingen dragen voor een belangrijk deel bij aan de leefbaarheid van onze dorpskernen.

De schriftelijke vragen moeten een antwoord geven of en welke sportclubs mogelijk in aanmerking komen voor compensatie. Het CDA Altena vindt dat de sportclubs in deze tijd wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl