De wijk-GGD’er blijft na succesvolle pilot

Foto: Archief
23 juli 2020, 16:35
Verlopen

ALTENA - Sinds een half jaar is in de gemeente Altena een wijk-GGD’er actief. De wijk-GGD’er zorgt voor de verbinding tussen de instanties die gaan over veiligheid en zorg. Zij wordt direct betrokken bij zorg- of overlast meldingen.

Samen met de betrokkene wordt nu al in een vroeg stadium bepaald welke aanpak en zorg iemand nodig heeft. Wethouder Jorritsma: “De wijk-GGD’er heeft haar meerwaarde inmiddels meer dan bewezen. Zij is in staat te beoordelen welke hulp nodig is om crisis af te wenden. Zo kan bijvoorbeeld een huisuitzetting vermeden worden. Hierin is ze het schakelpunt tussen verschillende hulpverleners, woningcorporaties en de politie. Dit zorgt ervoor dat mensen met psychische problemen in de eigen omgeving zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan de samenleving.”

Vanwege de goede resultaten vult Altena de functie nu structureel in, dit gebeurt in nauwe samenwerking met de GGD. De pilot werd gefinancierd met een subsidie van ZonMw, een Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Voor het vervolg heeft de gemeente zelf budget in haar eigen begroting vrijgemaakt. Inwoners die zich zorgen maken over buurtgenoten, kunnen dat melden bij Ons Altena, tel. 0183 –516060 of via e-mail ons@gemeentealtena.nl. Die zorgt ervoor dat meldingen bij de wijk-GGD’er terechtkomen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl