Altenaconferentie Wonen als aftrap voor Woonvisie

Foto: Redactie
25 september 2020, 00:39
Verlopen

SLEEUWIJK - Op donderdag 24 september kwam een brede afvaardiging van vertegenwoordigers uit Altena op initiatief van de gemeenteraad bijeen op het Altena College voor de Altenaconferentie Wonen.

Het doel van de avond was om met een zo breed mogelijk veld van betrokken partijen en inwoners te komen tot een gedragen woonvisie voor de gemeente Altena. De gemeenteraad heeft zich tot doel gesteld begin volgend jaar te komen tot de vaststelling van deze visie. In zes deelsessies is een brainstorm tot stand gekomen binnen diverse thema’s.

De bevolking vergrijst razendsnel, jongeren trekken uit het gebied, de woonbehoefte verandert op de sociale huur- en koopmarkt. In een raadsbreed debat op 13 oktober zal een richting worden meegegeven aan het college. Tijdens de woonconferentie zijn vele ideeën ontstaan om verder richting en invulling te geven aan de woningbouwopgave in de gemeente Altena.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl