Altena presenteert sluitende begroting

Foto: Gemeente Altena
3 oktober 2020, 06:19
Verlopen

ALTENA - De gemeente Altena presenteert een meerjarig sluitende begroting. Er is ruimte gevonden om de ambities van het college een plek te geven. De lokale lastendruk blijft in vergelijking met omliggende gemeenten laag.

Wethouder Hans Tanis is zeer tevreden: “Ik ben blij en trots met de nu voorliggende begroting. Het is in deze tijd een pittige klus om tot een sluitende begroting te komen. Toch hebben we het voor elkaar gekregen om de ambities van het college in de begroting te verwerken. Daar zijn we erg blij mee, want dat is goed voor onze gemeente.”

Zo zijn de afgelopen tijd grote dossiers in de raad behandeld die allemaal impact hebben op de begroting. Zoals de beheerplannen voor de buitenruimte, het beleid rondom begraafplaatsen, het accommodatiebeleid, het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en het subsidiebeleid. De gemeente Altena staat als fusiegemeente voor een grote klus om verordeningen en beheerplannen van de drie voormalige gemeenten te harmoniseren tot één Altena-beleid. Tanis: “Dit heeft allemaal invloed op de begroting en de keuzes die we maken. Als je ziet wat we binnen onze begroting aan ambities kunnen realiseren, dan zijn we daar dankbaar voor. We investeren meer in de buitenruimte en hebben een meerjarenplan voor onderwijshuisvesting in behandeling. Dat dit kan, komt ook doordat we scherp hebben gekeken naar ‘lucht’ in de begroting. Deze bedragen zijn uit de begroting verdwenen. Er staat een realistische begroting. Tegelijkertijd moeten we ombuigen, met name als gevolg van de tekorten in het sociaal domein. Dit is een landelijk beeld, ook bij andere gemeenten.”

Gekoppeld aan de begroting worden de tarieven van diverse belastingen aangepast. Tanis: “We willen zo min mogelijk de lokale tarieven verhogen. In de meeste gevallen stijgen de belastingen alleen met de inflatiecorrectie. Ten opzichte van omliggende gemeenten zijn onze tarieven nog steeds laag. Het is voor iedereen in Altena fijn dat dit kan.”

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl