Nestkasten in Sleeuwijk groot succes

Foto: Natuurinclusief Altena
18 november 2020, 20:20
Verlopen

SLEEUWIJK - Uit controle van de nestkasten in Sleeuwijk blijkt dat 66% van de nestkasten bezet is geweest dit jaar. Bij de kool- en pimpelmezen zelfs 83%.

Eind 2019 zijn er aan de eikenbomen in Sleeuwijk 96 nestkasten opgehangen. Aan de Rijksstraatweg, Transvaal, Deltaweg, Vlietstraat en Eikenlaan. De nestkasten, vooral voor koolmezen en pimpelmezen, waren een proefproject voor natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups.

Minder overlast

De overlast van de eikenprocessierups, in een groot deel van Sleeuwijk, was deze zomer minder dan de twee voorgaande jaren. Er waren minder eikenbomen geïnfecteerd en de nesten waren ook kleiner. Echter aan de Rijksstraatweg, tussen de Tol en het Altenacollege, en het eerste stuk van het Transvaal, was de overlast juist erger. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat er, in het bos bij de Tol, geen nestkasten zijn opgehangen. Uiteraard gaan we hierover met het Brabants Landschap in gesprek. Het feit dat hier ook geen spinselnesten zijn verwijderd, heeft een positief effect op de ontwikkeling van de natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen. Die hebben we hard nodig voor een natuurlijke bestrijding.

Het onderzoek loopt echter nog te kort om te concluderen of de afname van de overlast, in een groot deel van Sleeuwijk, komt door het plaatsen van de nestkasten en veranderend beheer. Maar de resultaten stemmen hoopvol.

Schoonmaakronde

In het voorjaar is al een kleine inventarisatieronde gehouden om te kijken of de nestkasten gebruikt werden. Toen leek het al een klein succes. Tijdens de schoonmaakronde die de vrijwilligers van Natuurinclusief Altena de afgelopen weken uitvoerden, bleek dat het succes nog groter is dan in eerste instantie werd gedacht.

Verstoring

Helaas bleken er in sommige nestkasten eieren of dode jongen achtergebleven te zijn, wat waarschijnlijk duidt op verstoring van de oudervogels of voedselgebrek. Als verstoringsfactor werden ekster, kraai en in sommige straten de specht waargenomen. Deze laatste heeft ook diverse kasten aangepikt. Hiervoor zijn metalen plaatjes rond het gat geplaatst.

Open kasten

Naast de kool- en pimpelmezenkasten zijn er vorig jaar ook een aantal open kasten en spreeuwenkasten (grotere opening) opgehangen. Deze bleken echter geen succes. Blijken ze volgend jaar nog leeg, dan overwegen we kasten geschikt te maken voor de kool- en pimpelmezen, zodat er nog meer broedgelegenheden bijkomen.

Nachtvlinder

Een leuke bijkomstigheid tijdens het schoonmaken van de kasten was het aantreffen van de poppen en vlinders van de Plakker, een nachtvlinder. Dit toont aan dat de kasten naast de vogels, ook onderdak aan insecten bieden en dus een dubbele functie hebben.

Groene leefomgeving

Nestkasten alleen zijn niet voldoende om het project tot een echt succes te maken. De vogels en andere bestrijders (insecten en vleermuizen) van de eikenprocessierups zijn gebaat bij een groene leefomgeving met een afwisseling van hoge en lage struiken en veel bloemen. Dit biedt hen voedsel, veiligheid en nestgelegenheid. Daarom is Gemeente Altena met ingang van het voorjaar van 2020 de bermen in Sleeuwijk (hier staan 90% van de eikenbomen van Altena) anders gaan beheren door het inzaaien van wilde bloemen en gefaseerd maaien en afvoeren. Hierdoor komen er meer bloemen tevoorschijn.

Informatieborden

Om inwoners van Sleeuwijk te informeren over de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups, zijn er door Gemeente Altena twee informatieborden geplaatst aan de Rijksstraatweg (langs het fietspad richting de tol, ter hoogte van de rotonde) en het Transvaal (tegenover cafetaria ICI). De informatieborden zijn mede mogelijk gemaakt door Todays ontwerp uit Hank en Michel de Hart uit Dussen.

Vrijwilligers

Als Natuurinclusief Altena zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons kunnen helpen bij natuurprojecten en het onderhouden en monitoren van de nestkasten in Sleeuwijk. Mocht dit iets voor u zijn stuur dan een mailtje naar natuurinclusiefaltena@gmail.com.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl