Basis voor Sociale Altenacode online gelegd

Foto: aandeslag.gemeentealtena.nl
20 november 2020, 18:12
Verlopen

ALTENA - Donderdag 19 november heeft er een gemeentebrede digitale conferentie plaatsgevonden. Een initiatief van de gemeenteraad en een startmoment voor het opstellen van de Sociale Altenacode.

De Sociale Altenacode is een maatschappelijke agenda. De agenda moet leiden tot meer samenhang tussen verschillende velden als vrijwilligerswerk, (jeugd)zorg, sport, gezondheid, cultuur en jongeren. Tijdens de digitale conferentie is gesproken over onderwerpen als ‘Waar wil Altena bijzonder in zijn?’, ‘Zijn er betaalbare woonvoorzieningen voor ouderen?’ en ‘Waar kun je terecht met je vragen over zorg en welzijn?’.

Via de website aandeslag.gemeentealtena.nl is een samenvatting van de conferentie te lezen en kunnen nog tot 26 november aanvullende ideeën geplaatst worden. De data wordt gebruikt als input voor het duidingsdebat in de gemeenteraad van 15 december. Het duidingsdebat moet duidelijk maken waar de Sociale Altenacode over moet gaan. In juli 2021 wordt de Sociale Altenacode aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl