Resultaten toezicht en handhaving in 2020

Foto: Staatsbosbeheer
26 januari 2021, 15:34
Verlopen

REGIO - Staatsbosbeheer voert in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, gemeente Dordrecht en Rijkswaterstaat toezicht en handhaving uit in respectievelijk de Lousia Cannemanspolder, de Nieuwe Dordtse Biesbosch en de Noordwaard.

De BOA’s van Staatsbosbeheer en het Parkschap hebben deze opdracht uitgevoerd om toe te zien op een gewenst gebruik van deze mooie gebieden. Dat heeft geresulteerd in vele diensten waarbij de BOA’s als gastheer zichtbaar, aanspreekbaar en dienstbaar een belangrijke bijdrage hebben geleverd voor een schoon, heel en veilig gebied. Dat dit werk nodig is blijkt niet alleen uit de cijfers, maar ook zeker uit de waardering die we van het publiek voor dit specifieke werk krijgen.

Gebieden voldoen aan een behoefte

Veel mensen bezoeken de recent aangelegde natuur- en recreatiegebieden voor de nodige rust, ontspanning, sport en de natuurbeleving. De genoemde gebieden zijn bij de recreant populair en dat is te zien aan de vele bezoekers die het gebied dagelijks bezoeken. Deze intensieve recreatiedruk vraagt aandacht, voor zowel de bezoeker maar ook zeker de natuur. De mogelijkheden in deze gebieden voldoen duidelijk in een behoefte die aanwezig is bij vele mensen.

Dat vraagt wel toezicht en handhaving op de in die gebieden geldende wet- en regelgeving. Naast het doen stoppen en verminderen van overtredingen en misdrijven, zorgt het ook voor een groter veiligheidsgevoel bij bewoners, gebruikers en recreanten.

Prioriteiten per gebied

Per gebied worden er aan de hand van de opdracht, de geldende wet- en regelgeving, het gebruik en de toegangsregels prioriteiten bepaald waarop tijdens het toezicht op wordt toegezien. Veelal is dat het naleven van de geldende toegangsregels en om te zorgen dat de gebruikers met bijvoorbeeld een hond of een paard daar lopen waar dat is toegestaan. Het sturen op een juist gebruik van de gebieden en daarmee het kunnen laten samengaan van gebruikersgroepen is het belangrijkste.

Daarnaast wordt er nadrukkelijk gelet op afvaldumpingen, wildkamperen, illegale feesten, stoken van vuur, het berijden van wegen en paden met een motorvoertuig en stroperij.

Resultaten

Per gebied wordt bijgehouden hoeveel constateringen, waarschuwingen en proces verbalen er geschreven worden.

Louia en Cannemanspolder: In totaal zijn er door Staatsbosbeheer en het Parkschap 17 constateringen gedaan, 11 waarschuwingen gegeven en is er 1 keer verbaliserend opgetreden. Veelal betrof dit mutaties voor het aanwezig zijn met een loslopende hond op een plek waar dat niet is toegestaan en als ruiter niet het ruiterpad gebruiken.

Nieuwe Dordtse Biesbosch: In totaal zijn er door Staatsbosbeheer en de BOA’s van het Parkschap 114 constateringen gedaan, 60 waarschuwingen gegeven en is er 31 keer verbaliserend opgetreden. Veelal betrof dit voor het vissen zonder schriftelijke toestemming, aanwezig zijn met een loslopende hond waar dat niet is toegestaan en vuurwerk gerelateerde overtredingen.

Noordwaard: In totaal zijn er door Staatsbosbeheer en de BOA’s van het Parkschap 119 constateringen gedaan, 51 waarschuwingen gegeven en is er 27 keer verbaliserend opgetreden. Veelal betrof dit afvaldumpingen, overtreding van de visserijwet en het stoken van vuur.

Daarnaast hebben de BOA’s diverse keren hulp en assistentie verleend aan bezoekers en andere hulpdiensten. Ook zijn de gebieden meegenomen tijdens de integrale handhavingsacties die in 2020 diverse keren zijn georganiseerd en uitgevoerd.

Toezicht en handhaving is nodig

De samenwerkende partijen stellen vast dat het een geslaagd jaar was, waarbij integraal is gezorgd voor een schoon, stil, heel en veilige gebieden. Voor de natuur en de recreant.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl