Gemeente Altena wil meer regie op laadinfrastructuur

Foto: Sander van Strien
28 januari 2021, 17:55
Verlopen

ALMKERK - In het landelijke klimaatakkoord is opgenomen dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn. Veelal zullen auto’s dan rijden op elektriciteit, hiervoor is er nu nog een gebrek aan laadpalen, ook in Altena.

De gemeente Altena wil door het realiseren van een dekkende openbare laadinfrastructuur het voor inwoners aantrekkelijker maken om elektrische auto’s te gebruiken. Volgens de gemeente heeft dit als effect dat niet alleen de uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen, maar ook geluidshinder afneemt. Bij de Altena Klimaatagenda is er onder andere gesproken over de mogelijkheden om een verdere uitrol van deze laadinfrastructuur te realiseren. De gemeente ziet hierin twee scenario’s: een openbare laadinfrastructuur waarin de gemeente zelf (mee-)investeert of het volledig overlaten aan de markt.

Eerder was de gemeente van plan deel te nemen aan een provinciale aanbesteding van het energiebedrijf Vattenfall, daar zijn ze vanaf gezien. Nu gaat de gemeente door middel van een quickscan op korte termijn kijken hoe ze zelf aan ‘de knoppen’ kunnen zitten. Uitgangspunt blijft daarbij een duurzaam dekkende openbare laadinfrastructuur in Altena.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl