Onderzoek naar locatie Hospice Altena

Foto: Sander van Strien
8 april 2021, 17:24
Verlopen

SLEEUWIJK - Het college van B&W van Altena geeft Stichting Hospice Altena de gelegenheid om te onderzoeken of een hospice aan de Vlietstraat in Sleeuwijk een kansrijke optie is.

Eerder was het de bedoeling om op deze locatie van de gymzaal appartementen te bouwen. Wethouder Hans Tanis: “Uit de gesprekken die ik heb gevoerd met de Stichting Hospice Altena bleek dat zij een gedegen en solide plan hebben voor het oprichten en exploiteren van een hospice in de gemeente Altena. Zij vroegen mee te denken met de locatie, waarbij hun voorkeur uitging naar de Vlietstraat in Sleeuwijk. Naast het maatschappelijke belang van een hospice in Altena past het plan ook goed in de omgeving van de Vlietstraat. In plaats van een appartementencomplex zou er dan kleinschalige, energieneutrale laagbouw komen dat naadloos aansluit in de groene omgeving.”

Ook wethouder Paula Jorritsma juicht het initiatief toe: “Onze gemeente heeft nog geen hospice en uit onderzoek blijkt dat die behoefte er wél is. Het initiatief wat er nu ligt lijkt kansrijk. Hierin werken alle partijen samen in het belang van de inwoners van Altena. Prachtig om te zien dat zoveel vrijwilligers zich ook hier hard voor maken.”

Het college verzoekt de stichting om samen met omwonenden een omgevingsdialoog aan te gaan en in gesprek te gaan over de plannen. Eerder heeft de raad van de voormalige gemeente Werkendam besloten deze locatie in te zetten voor de bouw van tien appartementen.

Wethouder Hans Tanis: “De behoefte aan kleinere goedkope huur- en koopappartementen in Sleeuwijk blijft. Uit een inventarisatie blijkt dat deze woningen ook op andere locaties in Sleeuwijk kunnen worden toegevoegd aan de woningvoorraad. Het fijne voor de omgeving is dat het plan voor een hospice minder massaal is en er meer ruimte is voor groen, dan mogelijk bij de komst van appartementen het geval zou zijn.”

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl