Gemeenteraad wil systeem voor toewijzing woningen aanpassen

Foto: Pexels.com
20 mei 2021, 18:36
Verlopen

ALTENA - Inwoners en personen, die sociaal en economisch aan de gemeente Altena gebonden zijn, zouden een streepje voor moeten krijgen bij de toewijzing van een woning.

Dat vinden de fracties in de raad van Altena. Juridisch is dit lastig. Zo werd duidelijk tijdens een discussie over het systeem van woningtoewijzing. De politiek in Altena is al een tijdje bezig met het voorbereiden van een Woonvisie. Op weg daarnaartoe zijn al de hoofdlijnen vastgesteld en heeft het college van burgemeester en wethouders onder meer beloofd tussentijds met een notitie te komen over mogelijke keuzen bij het toewijzen van woningen.

De meeste fracties beseffen dat de mogelijkheden voor het verlenen van voorrang beperkt zijn. De meeste fracties zien echter meer in een doelgroepenverordening waarin wel eisen aan de toewijzing gesteld kunnen worden. Wethouder Hans Tanis beloofde daarover met nadere informatie naar de raad te komen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl