Broedende visarenden in de Biesbosch ook dit jaar via de webcam te volgen

Foto: Roel Diepstraten
25 maart 2022, 05:45
Verlopen

BIESBOSCH - Op zaterdag 19 maart is de webcam in de Biesbosch weer aangegaan: vanaf dat moment kan er weer gekeken worden naar de terugkeer van de visarenden in de Biesbosch.

Staatsbosbeheer heeft in 2021 een webcam bij het nest geplaatst, waarmee de broedende visarenden via de bekende site van de Vogelbescherming beleefdelente.nl konden worden bekeken. En met succes, het koppel met drie jongen werd massaal gevolgd. Visarenden broeden sinds 2016 met succes in Nederland, in de Biesbosch. In de Biesbosch zaten vorig jaar maar liefst vijf broedpaartjes. De Biesbosch is momenteel het enige natuurgebied in Nederland waar visarenden succesvol broeden. De visarenden worden elk moment terug op het nest in de Biesbosch verwacht na hun overwintering in Afrika. Het was even spannend of het visarend nest de stormen zou doorstaan. Het ‘nest’ is grotendeels heel gebleven, de camera draait en de visarenden komen er bijna aan.

Boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer is trots: “Dat je in Nederland kan genieten van visarenden is al uniek, maar dat je vanuit je huiskamer kunt meekijken in het nest is natuurlijk geweldig. Voor jong en oud wordt op deze manier een bijzondere inkijk gegeven in het dagelijkse leven van deze arendsoort.” Via de livestream is er direct zicht op het nest en elke week worden en blogs en clips geplaatst op beleefdelente.nl. Op de site van de Vogelbescherming zijn nog meer vogels te volgen.

Broedsucces in de Biesbosch

De visarend (Pandion haliaetus) is een prachtige roofvogel, heeft een vleugelwijdte van maximaal 175 cm en herken je aan de lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze ‘bidden’ met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen. Visarenden zijn trekvogels en overwinteren in (tropisch) Afrika. In het voorjaar komen ze terug om te broeden. Sinds 2016 broedt de soort in de Biesbosch en inmiddels broeden er vijf paartjes in het gebied. In 2021 vlogen er acht jongen uit. Drie kwamen uit het nest van Beleef de lente.

Webcam

Het nest waar de webcam op staat, staat in het broedgebied waar het allemaal begon. Hier broedt al vanaf het begin een Duits mannetje. Het mannetje van het boomnest heeft een zwarte kleurring met de witte inscriptie TG7 om zijn poten. Hij is geringd als nestjong in 2012 op een nest in een hoogspanningsmast nabij Rogatz in de Duitse Deelstaat Saksen Anholt langs de Elbe. Dat is op ongeveer 550 kilometer van de Brabantse Biesbosch vandaan. De herkomst van het vrouwtje is onbekend. We zijn heel benieuwd of het mannetje weer terugkeert uit Afrika. Inmiddels heeft dé man al 14 jongen grootgebracht!

De Biesbosch

Nationaal Park de Biesbosch is een zoetwatergetijdengebied. Er is dus sprake van eb en vloed. Daar zijn er maar een paar van in de wereld. Het landschap van de Grote Waard werd door de Sint Elisabethsvloed 600 jaar geleden omgevormd in een delta. Deze stormvloed markeerde het ontstaan van de Biesbosch. Water, rietlanden en kreken vormen het grootste deel van het landschap. Door gigantische natuur- en Ruimte voor de Rivier projecten (waterveiligheidsprojecten) in het Nationaal Park De Biesbosch is het natuur-en recreatiegebied bijna verdubbeld. In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd in het Nederlandse rivierenlandschap.

Ruimte voor de rivier

Door het hoogwater in 1993 en 1995 werden er maatregelen genomen om Nederland beter te beschermen tegen hoogwaterrisico’s. In de Biesbosch werden landbouwpolders als polder Maltha, Aert Eloyenbosch en de Spieringpolders ontgonnen voor kleiwinning. Dat was nodig om de dijken te verzwaren. Vervolgens werden er geulen gegraven die werden aangetakt aan de grote rivier. Hierdoor kreeg overtollig rivierwater meer ruimte op weg naar zee. Groot aaneengesloten polderland veranderde in waterland. De buitendijkse Biesboschnatuur kreeg een enorme kwaliteitsimpuls. Zowel qua voedselaanbod als qua schaal. Zo zijn gebieden als de Kleine Noordwaard en de Zuiderklip bij elkaar al 1.000 hectare.

Vogelparadijs

Ondiepe lagunes, geulen en slikplaten werden het domein van intrekkende zoetwatervis. Groepen lepelaars, visdiefjes en zilverreigers streken er neer. In 2012 bouwde een koppel zeearenden hun nest en in 2016 volgde de visarend. Deze indrukwekkende soorten zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het gebied. Vooral de ondiepe visrijke natuurontwikkelingsgebieden zoals de Noordwaard en Zuiderklip zijn in trek bij de visarenden. De vogels vangen hier dagelijks met succes grote voorns en brasems. In deze gebieden bouwde een paar één van hun nesten. Het paar van de webcam.

Via Instagram @boswachterblom en facebook Staatsbosbeheer Biesbosch worden elke week allerlei nieuwtjes gedeeld.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl