Weidevogelbescherming Altenatuur zoekt vrijwilligers

Foto: Aangeleverd
7 februari 2023, 18:09
Verlopen

GIESSEN - Op dinsdag 28 februari om 20.00 uur wordt met de startavond op Fort Giessen de aftrap van het nieuwe weidevogelseizoen gegeven. De Weidevogelgroep werkt samen met een aantal natuurorganisaties zoals het Brabants Landschap en ANV Altena Biesbosch.

Zo’n 140 boeren en loonwerkers verlenen hun medewerking. Zoals ieder jaar is de Werkgroep op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de bescherming van de nesten van de vijf voornaamste weidevogels: de kievit, de scholekster, de tureluur, de wulp en de grutto. Weidevogelbescherming is een echte lenteactiviteit die plaatsvindt tussen half maart en eind juni. Verdeeld in loopgroepen zoeken vrijwilligers op akkers en weilanden naar nesten, in principe gedurende één of twee dagdelen per week. Met behulp van speciale apps en een speciaal ontwikkelde weidevogeldrone worden de gevonden nesten in kaart gebracht. Voor nieuwe vrijwilligers worden cursusavonden georganiseerd over weidevogels, het landbouwbedrijf en de werkzaamheden van de boer. Naast een start- en slotavond verzorgt de Werkgroep voor vrijwilligers jaarlijks een leerzame excursie.

Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden via altenatuur@gmail.com onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Leerkrachten die interesse hebben om op basisscholen in de gemeente Altena gastlessen te geven over weidevogels, worden uitgenodigd een mail te sturen naar altenatuurgastlessen@gmail.com. Voor meer informatie kunt u terecht op www.altenatuur.nl en op de Facebook-pagina Weidevogelgroep Altena.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl