Alle kernen van Altena krijgen uitgiftepunt voor gratis menstruatieproducten

Foto: Archief
8 februari 2023, 22:03
Verlopen

ALTENA - Alle kernen van Altena krijgen een uitgiftepunt voor gratis menstruatieproducten. De gemeente gaat daarvoor in overleg met maatschappelijke organisaties en scholen.

Het is de uitkomst van een motie van Progressief Altena, AltenaLokaal en de ChristenUnie. Volgens de drie partijen leeft een op de 10 vrouwen in Nederland in armoede en hebben daarom wellicht geen geld om menstruatieproducten te kopen. En dat kan zorgen voor schaamte, ongemak en gezondheidsproblemen, dat weer kan leiden tot schooluitval of het missen van werk.

De motie riep de gemeente op om te onderzoeken of gratis menstruatieproducten verstrekt kunnen worden via bijvoorbeeld voedselbanken, bibliotheken of productenkastjes die her en der in de dorpen staan. Alle partijen steunden de motie, waarna de wethouder toezegde te inventariseren op welke manier de gemeente kan helpen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl