Controle onderhoud dijken Waterschap Rivierenland

Foto: Archief
9 juni 2018, 06:00
Verlopen

REGIO - Vanaf 18 juni 2018 controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van de dijken in het rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden worden gecontroleerd.

Met deze ‘zomerschouw’ controleren DE dijkbeheerders of de particuliere percelen aan de dijk gemaaid zijn. Doel van het maaien is het behoud van een sterke grasmat op de dijk. Die sterke grasmat draagt eraan bij dat de dijk goed bestand is tegen hoge waterstanden op de rivier. Ook is het controleren van de dijk op schades beter mogelijk als deze gemaaid is.

Eigenaren en gebruikers van dijkpercelen moeten de dijktaluds en de bermen maaien. Het maaisel moet zijn opgeruimd worden en alle distels en brandnetels verwijderd. Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het alsnog uit, op kosten van de betreffende eigenaar.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl