Gemeente Altena

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn per 1 januari 2019 gefuseerd. Het formele besluit hiertoe is genomen op dinsdag 26 januari 2016 in alle drie de gemeenteraden. De naam van de nieuwe gemeente is ‘Altena’. In de aanloop naar één gemeente Altena was het duidelijk te merken dat in alle lagen van de samenleving al toegewerkt werd naar de nieuwe gemeente. In de aanloop naar de nieuwe gemeente werd er al samengewerkt door de drie gemeenten onder de werktitel ‘Altena 2019’. Stichting RTV Altena heeft hier in 2016, 2017 en in 2018 veel aandacht aan besteed.

Voor Stichting RTV Altena heeft de gemeentelijke fusie tot gevolg gehad dat de stichting zich per 1-1-2019 volledig richt op Altena. Hiermee groeide het verzorgingsgebied van de stichting automatisch met ongeveer 30%. RTV Altena richt zich al sinds de fusie met Vestingstad FM in 2012 op Altena en draagt daarom ook sinds 2012 de naam ‘Stichting RTV Altena’. Op 4 februari 2020 besloot het Commissariaat voor de Media officieel om de zendvergunning voor de gemeente Altena te verlenen aan Stichting RTV Altena.

Welkom in Altena!

De nieuwe gemeente telt ruim 55.000 inwoners, verspreid over 21 kernen. Eén sterke lokale omroep voor de nieuwe gemeente, dat is wat de nieuwe gemeente Altena verdiend en waar wij voor staan. Een eigen lokale omroep, die breed verankerd is in de lokale samenleving, die weet wat mensen bezighoudt en die inwoners op hun beurt weten te vinden als zij zelf nieuws te melden hebben. Stichting RTV Altena grijpt die kans graag aan. De organisatie heeft in de periode tot 2019 gewerkt aan het gereedmaken van de organisatie voor de nieuwe gemeente. Voor onze organisatie is het ‘meenemen’ van het derde en bovendien kleinste grondgebied in Altena, de voormalige gemeente Aalburg, in onze activiteiten voor ons een kleine stap. De organisatie heeft bovendien al in een steeds toenemende mate meer en meer lokale verankering opgebouwd in de voormalige gemeente Aalburg.

Activiteiten in het kader van de fusie

Radio A-FM organiseerde al sinds 2016 speciale activiteiten, uitzendingen en themaprogramma’s in de aanloop naar de nieuwe gemeente. Voor meer (archief-) informatie hierover bezoek de pagina Verkiezingen en Onderweg naar één Altena.

Raadsinformatie

Bent u op zoek naar raadsinformatie of het volgen van een vergadering middels de live internet stream? Daarvoor bezoekt u de website https://altena.raadsinformatie.nl/.

Buiten de gemeentelijke grens

Buiten Altena zijn er bewegingen die, los van gemeentelijke grenzen, het leefgebied van de inwoners van Altena kaderen. Een belangrijke drijver is werkgelegenheid. In totaal tellen de Altena gemeenten 19.450 banen. Ter vergelijk: de direct naastgelegen stad Gorinchem telt er 24.310. Inwoners van het noordelijke deel van Altena trekken sterker naar het noorden richting Gorinchem als meest dichtbij gelegen ‘grotere’ stad met ruim 36.000 inwoners. Een stad als Waalwijk, met 32.000 inwoners aan de overkant van de Bergsche Maas vanuit Drongelen, wordt juist weer aantrekkelijk gevonden door inwoners van de gemeente Aalburg vanwege de aanwezige veerverbinding. Er is nauwelijks raakvlak richting het westen in Dordrecht of in het oosten in Zaltbommel.

Stichting RTV Altena richt zich volledig op de gemeente Altena, maar zal afhankelijk van de nieuwswaarde voor Altena en haar inwoners ook enkele nieuwsfeiten melden uit directe buurgemeenten.

Meer informatie?

Denkt u na het lezen van deze informatie: ik wil meer weten over de lokale omroep in nieuwe gemeente? Neem gerust, per e-mail of telefonisch, contact op met de secretaris voor meer informatie.