Over RTV Altena

Aangenaam! Wij zijn Stichting RTV Altena. Wellicht kent u ons beter onder de merknamen Radio A-FM en Altena TV. Dagelijks brengen wij de inwoners in Altena via radio, tv, internet en sociale media op de hoogte van ontwikkelingen in hun woonomgeving. Actueel streeknieuws, lokale politiek, regionale sportprestaties, gesprekken met mensen uit de buurt, kerkelijke informatie en regionale agendaberichten. Radio A-FM en Altena TV zorgen dat inwoners weten wat speelt in hun omgeving.

De huidige stichting is in 2012 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Radio A-FM (gemeente Werkendam) en Stichting Lokale Omroep Woudrichem (Vestingstad FM/TV). Onze wortels liggen in Woudrichem waar in 1997 al lokale omroep ontstond. In de periode 2012-2018 was Stichting RTV Altena de officieel aangestelde omroep voor de gemeenten Werkendam en Woudrichem. Na de fusie van die gemeenten, samen met de gemeente Aalburg, richt de stichting zich sinds 1-1-2019 op de gemeente Altena. Daarmee zijn wij inmiddels al 22 jaar de officiële publieke lokale omroep in deze regio.

Stichting RTV Altena levert een lokaal toereikend media aanbod met radio, televisie en online media. Radio A-FM is een merknaam voor de radio activiteiten. Alle medewerkers en bestuursleden werken op vrijwillige basis voor Stichting RTV Altena.

22 jaar verankering in Altena

Onze doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel, ter uitvoering van de taak van de publieke omroep, bedoeld in artikel 13c van de Mediawet, op lokaal niveau een programma voor algemene omroep te verzorgen en alle activiteiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig zijn. Het programma is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn. De Stichting heeft geen winstoogmerk en werkt in algemeen belang.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting RTV Altena is samengesteld uit 5 bestuurders:

drs. ing. Kevin Joosten – Voorzitter
Rik Verhagen MSc – Secretaris
Michel Pruijmboom BEd – Penningmeester
Jan van der Stelt – Bestuurslid
Kees van der Stelt – Bestuurslid/commerciële zaken

pbo (Programmabeleid Bepalend Orgaan)

Naast het bestuur en de redactie, is het pbo een afzonderlijk orgaan binnen de omroep. Het pbo stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm. Lees hier meer over het pbo van Stichting RTV Altena.

ANBI

Stichting RTV Altena is een ANBI. Fiscaal nummer: 812801350

Contactgegevens

Woordvoerder:

Rik Verhagen, secretaris
rik@rtvaltena.nl
06 – 41 73 88 91

Reclame en commercie:

Kees van der Stelt
kees@rtvaltena.nl
06 – 43 02 56 59

Bestuur:

bestuur@rtvaltena.nl

Overige gegevens:

KvK nr. 180 72 382
BTW nr. NL812801350B01
Rabobank Altena IBAN nr: NL04 RABO 0398 7147 97