ANBI

Stichting RTV Altena is een ANBI. Radio A-FM en Altena TV zijn merknamen van de stichting. Het fiscaal nummer is 812801350 (RSIN nummer).

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt het algemeen nut.

Zoals het vrijwilligerssysteem al aangeeft ontvangt niemand op welke wijze dan ook een financiële beloning voor zijn of haar verdiensten. Ook het bestuur ontvangt geen enkele beloning voor haar werkzaamheden. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Als blijk van waardering en voor het bouwen aan de teamspirit is het de intentie van het bestuur om eens per jaar een informeel moment te plannen. Dit in de vorm van een barbecue of uitje.

De handelingsbevoegdheden van het bestuur zijn van dusdanige aard vastgelegd in de statuten, dat er altijd een meerderheid nodig is om een rechtsgeldige bestuurlijke handeling te kunnen uitvoeren.

De werving van gelden, naast de gemeentelijke subsidie, is in de vorm van verkoop van reclames op radio, televisie en online.

Verantwoordingen

  • Activiteitenverslag over 2020 (opvraagbaar per e-mail)
  • Financiële verantwoording over 2020 (opvraagbaar per e-mail)

De actuele statuten van de stichting zijn opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel onder KvK nr. 180 72 382.