Altena 2019

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gaan per 1 januari 2019 fuseren. Het formele besluit hiertoe is genomen op dinsdag 26 januari 2016 in alle drie de gemeenteraden. De naam van de nieuwe gemeente per 1 januari 2019 zal ‘Altena’ worden. In de aanloop naar één gemeente Altena is het duidelijk te merken, zoals net al benoemd, dat in alle lagen van de samenleving al toegewerkt wordt naar de nieuwe grotere gemeente. Dit genoemd hebbende is het als vanzelfsprekend dat wij ons als organisatie, net als de drie Altena gemeenten, al volop voorbereiden op deze nabije toekomst. Voor onze organisatie is het ‘meenemen’ van de derde en bovendien kleinste gemeente in Altena, de gemeente Aalburg, in onze activiteiten voor ons een kleine stap. De organisatie heeft bovendien al in een steeds toenemende mate meer en meer lokale verankering in de gemeente Aalburg.