FNV: Onderhandelingsresultaat Streekvervoer, stakingen opgeschort

2 juli 2018, 11:45
Verlopen

ALTENA - FNV heeft vanavond een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgevers over een nieuwe cao Streekvervoer. De eerder aangekondigde stakingen in het streekvervoer voor onbepaalde tijd zijn hiermee vooralsnog opgeschort.

Het onderhandelingsresultaat kwam tot stand onder hoge druk. FNV legt het resultaat voor aan haar leden. Bij akkoord van de leden gelden de volgende afspraken:

De cao heeft een looptijd van 2,5 jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 juli 2020. De loonsverhoging is gemiddeld 3% per jaar, in totaal 7,5% en 650 euro eenmalig:

Per 1 augustus 2018 krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 550,- euro bruto en worden de lonen met 2,5% verhoogd. Daarna volgen loonsverhogingen per 1 januari 2019 met 1,5%, per 1 augustus 2019 met 2% en per 1 januari 2020 met 1,5%. Op 31 december 2019 krijgen werknemers een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering van 100 euro bruto.

Extra pauzes en vermindering van werkdruk zijn in het onderhandelingsresultaat als volgt gerealiseerd: minimaal 82,5% van alle diensten heeft een onderbreking binnen 2,5 uur arbeidstijd, maximaal 17,5% van alle diensten heeft een onderbreking binnen 3 uur arbeidstijd. Is dat niet het geval, dan zal FNV niet akkoord gaan met de dienstregelingen.

Werkgevers erkennen de uitwassen in het streekvervoer door jarenlange marktwerking en aanbestedingen. Die gaan ten koste van werkenden. Werkgevers hebben zich eraan gecommitteerd om sámen met de FNV de politiek aan te spreken. Ze gaan zich hard maken voor sociale aanbesteding. De steeds verdere uitholling en de concurrentie ten koste van chauffeurs is hiermee voorbij, de race naar beneden in het streekvervoer gaat stoppen.

Paula Verhoef, eerste onderhandelaar FNV Streekvervoer: ‘Deze afspraken komen bovenop het eerdere resultaat van 15 januari. We hebben extra afspraken kunnen maken over loon, werkdruk en aanpak van de uitwassen van marktwerking. Met deze loonafspraak is dit een van de betere loonakkoorden van Nederland.’

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl