De 80-plusser in Aalburg is zelfstandig, tevreden en actief

Foto: Gemeente Aalburg
2 augustus 2018, 10:28
Verlopen

AALBURG - Op 31 juli 2018 heeft wethouder Cees Schreuders de onderzoeksrapportage '80+ in Aalburg' van Joyce Lubbers, voorzitter Stichting Welzijn Pro Seniore en Annelies Baerveldt, TouchMedia in ontvangst mogen nemen.

Stichting Welzijn Pro Seniore en de gemeente Aalburg zijn vorig jaar tot de conclusie gekomen dat we onvoldoende weten over hoe het met onze ouderen gaat. Inzicht in de behoeften, verlangens en levenssituatie van 80-plussers is essentieel om deze doelgroep zo goed mogelijk te bedienen. In het kader hiervan is het onderzoek ’80+ in Aalburg’ begin dit jaar opgestart. Wat blijkt? De 80-plusser in Aalburg is over het algemeen zelfstandig, tevreden, actief en verdient het serieus genomen te worden.

– 80-plussers in Aalburg zijn tevreden over de staat en ligging van hun woning. Ze willen vooral zo lang mogelijk, verantwoord, blijven wonen in het dorp en huis waar ze ooit geboren, getrouwd of voor werk naar toe getrokken zijn.
– 80-plussers in Aalburg zijn fit en actief, slapen niet al te best, vergeten wel eens wat, maar zijn verder nuchter in het ouder worden. Ze hebben een groot informeel netwerk en maken daar gebruik van.
– 80-plussers in Aalburg zijn gelukkig. Ze zijn actief betrokken bij hun leefomgeving en vinden persoonlijk contact belangrijk. Relaties met kinderen en leeftijdsgenoten zijn bepalend voor het welbevinden van de ouderen.
– 80-plussers in Aalburg zijn niet rijk, maar kunnen rondkomen. Ze hebben goed zicht op de eigen uitgaven en regelen nog veel zelf.
– 80-plussers in Aalburg voelen zich veilig. Het vertrouwen in de medemens is groot, maar dan vooral als het gaat om mensen uit de directe omgeving.
– 80-plussers in Aalburg zorgen er voor te komen waar zij willen zijn. Een grote groep ouderen rijdt nog in een eigen auto.

Desalniettemin geven de ondervraagde 80-plussers ook een aantal aandacht/verbeterpunten mee.

– Extra aandacht voor de trottoirs; bekijken of deze “rollatorproof” zijn?
– Ouderen willen aan huis smartphone, tablet of laptop leren gebruiken in hun eigen tempo.
– Kookcursus organiseren voor mannen.
– Actieve opsporing van eenzame ouderen.
– Domotica op maat organiseren.

Wethouder Cees Schreuders bedankt Stichting Welzijn Pro Seniore voor hun inzet ter realisatie van het onderzoeksrapport ’80+ in Aalburg’. Bijzondere dank gaat uit naar alle vrijwilligers en ouderen die een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek. In september zal een samenvatting verschijnen die aan de ouderen die hebben meegewerkt aan het onderzoek zal worden toegestuurd. Op verzoek wordt deze samenvatting ook naar andere belangstellenden toegestuurd.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl