Effecten innamepompstation Bergsche Maas op natuur tijdelijk

Foto: Royal Haskoning
15 september 2018, 06:36
Verlopen

WERKENDAM - De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het pompstation voor drinkwater aan de Bergsche Maas opnieuw beoordeeld. Het aanvullende rapport onderbouwt goed dat de effecten voor de natuur tijdelijk zijn en dat er door ver-natting nog natuurwinst te behalen is.

Evides Waterbedrijf wil een nieuw pompstation voor de inname van oppervlaktewater realiseren aan de Bergsche Maas. Daarnaast worden leidingen aangelegd om het water van dit pompstation naar het spaarbekken De Gijster te brengen. De Gijster is een van de spaarbekkens die gebruikt worden voor de productie van drinkwater. Voordat de gemeente Werkendam besluit over de omgevingsvergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In een eerder advies constateerde de Commissie dat er nog belangrijke informatie in het rapport ontbrak. De gemeente Werkendam heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het aangevulde rapport opnieuw te beoordelen.

Verschillende locaties voor het pompstation en routes voor de transportleidingen zijn onderzocht. De effecten van de transportleidingen op de natuurwaarden van de Biesbosch waren aanvankelijk nog niet volledig beschreven. Daardoor was de ernst van deze effecten onduidelijk en kon niet worden beoordeeld onder welke voorwaarden de leidingen kunnen worden aangelegd.

In het aangevulde rapport wordt goed onderbouwd dat negatieve effecten op de natuur, bijvoorbeeld voor broedvogels en zachthoutooibos, tijdelijk zijn. Ook is duidelijk gemaakt dat meerwaarde voor de natuur kan ontstaan, doordat vernattingsmaatregelen in de Fortunapolder en op de Sint Jansplaat worden genomen. Met deze informatie kan een goed onderbouwde keuze gemaakt worden tussen locaties en tracé voor de transportleidingen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl