Denk en praat mee over de invulling van uw eigen leefomgeving

Foto: Archief
4 oktober 2018, 17:30
Verlopen

ALTENA - De drie gemeenten werken samen met inwoners en organisaties aan de Omgevingsvisie Altena. De concept omgevingsvisie is inmiddels op hoofdlijnen uitgewerkt.

Nu is het tijd voor het maken van een verdiepingsslag en te komen tot een gebiedsgerichte uitwerking. Dit wil men graag weer samen met de inwoners en organisaties van Altena doen. Tussen 29 oktober en 13 november worden er acht bijeenkomsten in Altena georganiseerd waarbij u van harte welkom bent om hierbij aanwezig te zijn. De samenleving verandert en inwoners en ondernemers nemen steeds makkelijker zelf initiatieven en dragen plannen aan. De gemeente wil hier met het nieuwe beleid beter op in kunnen spelen. De omgevingsvisie bevat het beleid van de nieuwe gemeente Altena voor de leefomgeving. Hiermee bereidt de gemeente zich voor op de nieuwe Omgevingswet. 

De bijeenkomsten om mee te praten over de eigen leefomgeving, zijn verspreid in Altena georganiseerd. De bijeenkomst wordt ingeleid door een wethouder, waarna kort de concept Omgevingsvisie Altena wordt toegelicht. Vervolgens gaan de aanwezigen per kern en per vraagstuk aan de slag met de uitwerking. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier voor de bijeenkomsten op www.altena2019.nl/omgevingsvisie.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl