Grote dijken-oefening hoogwater op zaterdag 1 december

Foto: Waterschap Rivierenland
27 november 2018, 20:18
Verlopen

ALTENA - Hoogwater op de grote rivieren is niet denkbeeldig, zo bleek afgelopen januari. Echt spannend werd het toen niet, maar daar moet men wel klaar voor zijn.

Daarom oefenen zo’n 300 vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland op zaterdag 1 december 2018 een bedreigende hoogwatersituatie op de grote rivieren en op zee bij een westerstorm. Dijkwachten zullen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen, in het gehele werkgebied tussen de Duitse grens tot aan Kinderdijk. Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, bijvoorbeeld drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze schades worden gemeld aan de zes dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen.

De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief. Bewoners die in de buurt van een ‘zogenaamde schade’ wonen, worden door het waterschap vooraf op de hoogte gesteld van de oefening. Ook de gemeenten en de hulpdiensten zijn op de hoogte. Door regelmatig te oefenen op noodsituaties is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl