Inloopavond maatregelen Andelsch Broek en Pompveld

Foto: Waterschap Rivierenland
27 november 2018, 20:14
Verlopen

GIESSEN - Dinsdag 4 december organiseren Waterschap Rivierenland en Brabants Landschap een inloopbijeenkomst op Fort Giessen.

Het gaat over de maatregelen die uitgevoerd gaan worden in het natuurgebied Pompveld – Andelsch Broek tussen Andel en Babyloniënbroek. De inspraaktermijn op het ontwerp-projectplan eindigt op 2 januari 2019. Waterschap Rivierenland en het Brabants Landschap werken samen aan de inrichting van het gebied Andelsch Broek – Pompveld waarmee de waterhuishouding en natuurwaarden worden versterkt. In 2017 is er open water en moeras aangelegd in het gebied. Met de aanleg van deze waterberging ontstaat er meer ruimte om hevige piekbuien op te vangen. Het open water draagt daarmee bij aan een nog beter klimaatbestendig watersysteem in de regio.

Het gebied wordt in 2019 verder ingericht. Zo wordt het peilbeheer geoptimaliseerd door het plaatsen van een visvriendelijke gemaal en wordt de A-watergang tussen het Andelsch Broek – Pompveld omgeleid. Het bestaande helofytenfilter, dat de waterkwaliteit verbetert, wordt uitgebreid en verbeterd. Daarnaast wordt het Andelsch Broek Zuidoost ingericht als nieuwe natuur door o.a. de aanplant van bos. Om de kans op wateroverlast in de regio te beperken, worden tegelijk twee duikers vervangen: aan de Midgraafweg en aan de Mostaardweg. Ook krijgt recreatie meer ruimte.

In het kader van de Waterwet is een ontwerp-projectplan geschreven, waarbij rekening wordt gehouden met de Natura2000 doelstellingen. Zo wordt er voldoende geschikt leefgebied voor de kleine en grote modderkruiper ontwikkeld. Het ontwerp-projectplan kunt u op de inloopavond 4 december tussen 19.00 en 21.00 uur inzien op Fort Giessen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl