Provincie en gemeenten samen in beroep tegen gaswinning

Foto: Archief
5 december 2018, 17:11
Verlopen

DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Aalburg gaan samen in beroep tegen het besluit van het Rijk om in de omgeving van die gemeenten ook de komende jaren extra gas te winnen.

Dat besluit is genomen ondanks de verschillende zienswijzen die provincie en gemeenten hebben ingediend. Zij vinden dat juist geïnvesteerd moet worden in duurzame energie in plaats van in het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen. Nederland moet duurzamer worden. Het winnen en gebruiken van gas past daar zeker niet bij. Het uitbreiden van de gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Ook zijn er veel zorgen over de veiligheid, gezondheid en de risico’s voor natuur en milieu. Voor inwoners is het een verkeerd signaal om de komende jaren juist meer gas te winnen.

Het winnen van fossiele brandstoffen draagt volgens de Brabantse overheden niet bij aan klimaatneutraliteit. Het is bovendien strijdig met de nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2-reductie, zoals verwoord in het energieakkoord en het klimaatakkoord van Parijs. Het zorgt ook niet voor een gewenste impuls naar verduurzaming van de energievoorziening. Verder vinden de partijen dat voorkomen moet worden dat er schade ontstaat door bodemtrillingen of dat bodemdaling optreedt door de gaswinning.

Tot en met 20 december kan een beroep worden ingediend bij de Raad van State over het winningsplan Waalwijk-Noord. Voor de plannen van Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid loopt de termijn tot en met 27 december. De Raad van State dient in beginsel binnen een jaar na ontvangst van het beroepschrift een uitspraak te doen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl