Samenloop voor Hoop Altena ligt op koers

Foto: Samenloop voor Hoop
1 februari 2019, 06:50
Verlopen

ALTENA - In Altena wordt dit jaar voor de tweede maal een SamenLoop voor Hoop gehouden op 28 en 29 juni van 17.00 tot 17.00 uur.

Kees Noorloos, voorzitter van de SamenLoop voor Hoop, constateert heel veel enthousiasme in Altena om deze SamenLoop tot een groot succes te maken. “Altena kleurt langzaamaan dan ook paars,” geeft hij aan. “We hebben al veel teams, ook vrijwilligers die mee willen helpen hebben zich al aangemeld, de eerste sponsortoezeggingen zijn binnen en de invulling van de randactiviteiten met diverse (muzikale) optredens is zelfs al bijna rond,” zegt een tevreden voorzitter. “Maar we zijn er nog niet,” voegt hij er snel aan toe.

Nico van Rijswijk, die belast is met het werven van teams, vult aan dat een SamenLoop alleen maar een succes kan worden als er voldoende teams (lopers) mee doen. “Inmiddels staat de teller al op ruim 40 teams. Daar zijn we geweldig blij mee,” geeft Nico van Rijswijk aan. “Maar, dat moeten er meer kunnen worden. Spoor daarom familie, vrienden, collega’s en verenigingen aan om een team te vormen.” Het streven van de organisatie is erop gericht dat elk van de 21 dorpen uit de gemeente Altena met minimaal een team aanwezig is.

Eregasten

Een belangrijk onderdeel van de SamenLoop is ook stilstaan met mensen die kanker hebben of hebben gehad en nabestaanden waarvan hun dierbaren zijn overleden. Dat zijn de eregasten. Voor hen wordt er ook een apart programma opgezet. Arian Schouten, die met zijn commissie vanuit de organisatie is belast met het programma rondom eregasten, roept daarvoor mensen op zich hiervoor aan te melden.

Oproep

De organisatie doet op de inwoners van Altena een beroep om ook een steentje bij te dragen aan dit mooie evenement en goede doel om zo mee te helpen kanker te bestrijden door mee te lopen, een financiële bijdrage te geven of als vrijwilliger te helpen. Altena kleurt paars op 28 en 29 juni. Op de website www.samenloopvoorhoop.nl/altena vindt u alle informatie.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl