Vrijwilligers RTV Altena willen weer graag vooruitkijken

Foto: RTV Altena
6 mei 2019, 09:42
Verlopen

HANK - In een medewerkersbijeenkomst van RTV Altena spreken medewerkers zich uit richting het bestuur dat zij zich zorgen maken over wie de vergunning voor de gemeente Altena mag gaan ontvangen. Maar men geeft ook aan weer zo snel mogelijk naar de toekomst te willen gaan kijken.

De afgelopen tijd is de lokale omroep voor de gemeente Altena een veel besproken onderwerp. Voor de verzorging van het publieke media-aanbod in Nederlandse gemeenten wijst het Commissariaat voor de Media (CvdM) lokale media-instellingen aan. Voor elke gemeente krijgt slechts één instelling een uitzendvergunning, die geldt voor een periode van vijf jaar. Voor de gemeente Altena hebben de Stichting RTV Altena en de Aalburgse Omroep stichting (Oké FM/TV) een vergunning aangevraagd. Het CvdM wijst uiteindelijk één van de beide stichtingen aan. Bij zijn besluit houdt het CvdM rekening met de voorkeur van de gemeenteraad en let het op alle factoren die voor het functioneren van de media-instelling van belang zijn.

Samenwerking

In het verleden zijn op een aantal manieren pogingen ondernomen om tot een samenwerking/fusie te komen tussen beide stichtingen. Tijdens een mediation-traject dat is doorlopen in 2017 met mediator Giel Janssen op verzoek van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem is gebleken dat met name de identiteit van beide stichtingen te veel van elkaar verschilt. Giel Janssen concludeerde naar aanleiding van dit overleg al dat: “De cultuur van beide organisaties is totaal verschillend. Ook de programmering van beide omroepen is onvergelijkbaar.”

Nadien is in april 2018, nog door voormalig burgemeester Fons Naterop van de voormalige gemeente Aalburg, een poging ondernomen om beide stichtingen met elkaar aan tafel te krijgen. In het verslag concludeerde Fons Naterop: “Oké FM ziet geen mogelijkheden tot samenwerking. Zij vindt het verschil in visies te groot om nu verder nog energie te steken in vergaande samenwerking.”

Dat er geen fusie is gekomen tussen RTV Altena en de Aalburgse Omroep stichting verbaast de medewerkers overigens niet. “De radiozenders alleen al klinken totaal verschillend”, benoemt radiomaker Peter Buitenhuis.

RTV Altena kiest er naar aanleiding van die conclusie in april 2018 voor om geen verdere gesprekken over samenwerking te voeren en uit te gaan van haar eigen kracht en plannen voor de toekomst. Met name die toekomst is ook hetgeen waar de vrijwilligers van Stichting RTV Altena naar willen gaan uitkijken.

Toekomstplannen

In een medewerkersbijeenkomst van RTV Altena, waar Radio A-FM en Altena TV onder vallen, spreken medewerkers zich uit richting het bestuur dat zij zich zorgen maken over wie de vergunning voor de gemeente Altena mag gaan ontvangen, maar gaf men ook aan weer zo snel mogelijk naar de toekomst te willen gaan kijken. Waar nu behoefte aan is, is snelheid. “Dit proces loopt al zo lang. We willen duidelijkheid zodat we ons kunnen door ontwikkelen. Voor mensen die je op straat spreekt voor een interview is het ook verwarrend”, aldus televisiemaker en oud Vestingstad FM-bestuurder Ruben Duinker.

De vrijwilligers kijken er naar uit om ook de komende jaren mooie radio en televisie te maken voor de gemeente Altena. Leo Boeren, televisiemaker, zegt vol trots: “Wij maken onze reportages volledig met eigen mensen zonder dat er andere media of commerciële partijen bij betrokken zijn. Dat mag best gezegd worden.”

Voor de toekomst zijn al volop plannen. Rik Verhagen, verantwoordelijk voor de websites en social media, vertelt: “We hebben een mooi plan liggen om de bestaande Radio A-FM app door te ontwikkelen en om te vormen tot ‘Radio A-FM en Altena TV app’ met meer cross-mediale nieuwsvoorziening met naast tekst ook video, audio en afbeeldingen. Ook via de OLON MediaHub, waar wij op aangesloten zijn, kunnen we nog veel meer doen met content om iedere inwoner te bereiken.”

Zoals het er nu naar uit ziet blijft het dit volledige jaar nog een onzekere periode. Het bestuur blijft de vrijwilligers goed op de hoogte houden.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl