Beëindiging wekelijkse zwemactiviteit voor ouderen

Foto: Caribabad Gorinchem
8 september 2019, 12:22
Verlopen

ALTENA - Al vele jaren organiseert Trema Welzijn ouderen zwemmen (aquagymnastiek Fifty-fit) in het Caribabad in Gorinchem. Dit aanbod vervalt deze maand.

Ondanks de protesten door de ouderen tegen dit besluit is toch besloten de activiteit niet meer voort te zetten. Tot 2017 was deze activiteit kostendekkend. Trema Welzijn zag zich in dit jaar al genoodzaakt een aanvullende financiering voor deze activiteit aan te vragen. Over 2018 boekte men een tekort van afgerond € 3.600. Voor 2019 schat men in dat deze kosten verder oplopen tot een bedrag van € 4.300.

Door Trema is onderzocht of een vervangend aanbod gerealiseerd kan worden in AquaAltena. Na een inventarisatie blijkt dat de animo daarvoor gering is, waardoor een dergelijk aanbod te kostbaar wordt. Trema en de gemeente zijn van mening dat in het kader van meer bewegen voor ouderen de aandacht beter uit kan gaan naar een verdere uitbouw van de bestaande lokale activiteiten. Trema Welzijn doet er alles aan om op andere wijze te voorzien in de behoefte van mensen om te bewegen c.q. gebruik te maken van het zwembad, bijvoorbeeld door inzet van eigen vervoer al dan niet in carpoolverband of door gebruik deeltaxi.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl