Begroting gemeente Altena 2020 is positief en uitdagend

Foto: Altena TV
7 oktober 2019, 18:46
Verlopen

ALMKERK - Wethouder van financiën Hans Tanis presenteerde maandag de begroting voor 2020 welke binnenkort tijdens de Altenatafel door de gemeenteraad zal worden besproken.

De begroting is positief en uitdagend te noemen. Ondanks het grote tekort van 3 miljoen binnen het sociaal domein, lijkt de financiële positie van de gemeente Altena gezond. Het tekort ligt vooral op het vlak van jeugdzorg en WMO. De tekorten in het sociaal domein worden voor het grootste deel gedekt door lagere lasten, hogere baten, onttrekkingen aan reserves en maatregelen elders binnen de exploitatie. Er zijn verdere bezuinigingen nodig de komende jaren om die positie vast te kunnen houden.

Op diverse vlakken zal ook nog harmonisering plaats moeten vinden. Bijvoorbeeld op het gebied van de rioolheffing en het wegenonderhoud. Ook zijn de investeringsambities van de gemeente Altena groot. Zo is rekening gehouden met de aanleg van een insteekhaven in Werkendam, het aanleggen van een atletiekbaan en verplaatsen van de paardensportvereniging in Sleeuwijk en het bouwen van nieuwe brandweerkazernes in Hank en Almkerk. Ook de bouw van twee nieuwe brede scholen in Nieuwendijk en Almkerk staan in de begroting.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl