Waterschap Rivierenland geeft dijkhellingen en agrarische kavels uit

Foto: Waterschap Rivierenland
8 oktober 2019, 14:38
Verlopen

REGIO - Op de dijken langs de grote rivieren geeft Waterschap Rivierenland komend jaar 340 hectare aan dijkpercelen uit; voor het winnen gras of als schapenweide. Ook zijn er 20 agrarische kavels beschikbaar, voornamelijk grasland van een halve tot ruim zes hectare.

De dijkpercelen worden uitgegeven op 18 en 25 november 2019. Op dinsdag 5 november is een inloopavond over de uitgifte van dijkpercelen, tussen 19.30 en 21.00 uur in het hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland in Tiel. Waterschap Rivierenland wil op de dijk werken aan ecologische waarden. Nieuwe ecologische werkprotocollen helpen agrariërs en aannemers daarbij. En we besteden er specifiek aandacht aan.

De uitgifte gebeurt met een overeenkomst voor 1, 2 of 3 jaar. De overeenkomsten met een looptijd van 1 jaar hebben een optie tot verlenging. De economisch meest gunstige inschrijver krijgt het traject toegewezen. Bij gelijke inschrijving gaan onze belastingplichtigen voor. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten zal de gunning via loting plaatsvinden. Inschrijven kan alleen via het digitale platform van Negometrix, andere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen en ongeldig verklaard. Kijk op www.waterschaprivierenland.nl/dijkpercelen of mail naar uitgiftedijkpercelen@wsrl.nl.

Waterschap Rivierenland biedt daarnaast 20 agrarische kavels aan. Op 31 oktober en 5 november 2019 gebeurt dat tijdens openbare inschrijvingen. De grootte van de kavels varieert van ruim een halve hectare tot ruim zes hectare. Het gaat hoofdzakelijk om graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning, door middel van een pachtovereenkomst toegewezen. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Eventueel kan maximaal tweemaal voor hetzelfde perceel met dezelfde pachter een overeenkomst worden aangegaan. Dit is telkens voor 1 jaar en onder dezelfde voorwaarden. Kijk op www.waterschaprivierenland.nl/pachten of mail naar grondzaken@wsrl.nl voor meer informatie en details.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl