Afvaltegenvaller voor Altena van ruim €400.000,-

Foto: Archief: Altena TV
17 oktober 2019, 20:39
Verlopen

ALTENA - Door minder levering van brandbaar huishoudelijk restafval aan gecontracteerde partij Attero, is de gemeente Altena verplicht de vordering te betalen over de periode 2015 tot en met 2017 van €418.415,82.

Tussen de gemeente en Attero was sprake van een contract over de inzameling van restafval en de hoeveelheid om de verbrandingsinstallatie van AZN in Moerdijk rendabel te laten functioneren. Meerdere gemeenten hebben gebruik gemaakt van de diensten van Attero. De totale vordering bedraagt ruim 15 miljoen euro. Naar rato zijn de kosten verdeeld over de gemeenten. Ook de gemeente Altena heeft zich verweerd tegen deze kosten.

In eerste instantie is de vordering van Attero afgewezen na diverse succesvolle procedures gevoerd door gemeenten verenigd in de VvC (Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant). Toch is uiteindelijk na diverse arbitrageprocedures gebleken dat Attero recht heeft op vergoeding. De totale contractsituatie is zeer complex, zo is nog niet duidelijk of en hoe de kosten verdeeld gaan worden en gelden deze vooralsnog als voorschot in afwachting op een eindvonnis met het oog op een vernietigingsprocedure.

Tegen het vonnis kan geen hoger beroep worden aangetekend. De enige mogelijkheid is een vernietigingsprocedure die ook de gemeente Altena wenst en heeft daarmee ook mandaat gegeven aan de Vereniging van Contractanten. De juridische kosten van deze procedure worden geschat op €150.000,- en zullen naar rato worden verdeeld onder de gemeenten welke deel nemen in de VvC. Mocht de vernietigingsprocedure een positieve uitkomst hebben voor de gewesten en gemeente Altena zal Attero moeten overgaan tot terugbetaling.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl