Altenatuur zoekt vrijwilligers voor Landelijke Natuurwerkdag

Foto: Pixabay
25 oktober 2019, 08:16
Verlopen

GIESSEN - Ook dit jaar doet Altenatuur weer mee aan de Nationale Natuurwerkdag op zaterdag 2 november.

Men gaat aan de slag in de griend op de Noordoever van de Wijde Alm bij Uitwijk. De bermen en houtopstanden langs het fietspad aan de Wijde Alm zijn eigendom van de vereniging. Op de Natuurwerkdag hoopt men de drie-jarige cyclus voor de griend weer af te ronden: de stoven worden afgezaagd en de takken worden opgeruimd.

Dit jaar is het Thema van de Natuurwerkdag Biodiversiteit. Grienden zijn karakteristieke houtopstanden op de komkleigronden van het rivierengebied. Vanaf midden 19e eeuw werden ze aangeplant om te voorzien in een behoefte aan wilgentenen en geriefhout. De Griendcultuur bestaat uit het afzetten van de wilgenstoven in cycli van 1 – 4 jaar, afhankelijk van welk type hout men wil oogsten. Grienden vormen oases in het landschap met een eigen biodiversiteit in flora en fauna. Reeën vinden er overdag rust. De Buizerd kan in een hoge overstaander broeden. Karakteristieke zangvogels die er voorkomen zijn matkop, winterkoning, heggemus en zwartkop.

Belangstellenden worden opgeroepen om mee te doen op deze gezellige werkdag. Aanmelding graag via www.natuurwerkdag.nl (zoek onder provincie Noord-Brabant naar de locatie Griend te Uitwijk, door als zoekwoord griend in te typen). Aanmelden mag ook via Altenatuur@gmail.com, geef dan aan dat u deel wilt nemen aan de natuurwerkdag. Voor gereedschap, eten en drinken wordt gezorgd. Werkkleding(-handschoenen) en laarzen zijn aanbevolen. Na aanmelding via de site, ontvangt men een bevestiging van deelname. De natuurwerkdag vormt de start van het werkseizoen natuurbeheer. Altenatuur hoopt met een grote groep een flinke oppervlakte aan griend aan te pakken.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl