PFAS-onrust raakt ook de gemeente Altena

Foto: Altena TV
2 november 2019, 21:54
Verlopen

ALTENA - Wederom demonstraties in Den Haag, eerst boeren en nu de bouw- en infra-ondernemers. Ze protesteren tegen de regelgeving rondom stikstof, maar ook de PFAS-norm zorgt nu voor weerstand. Wethouder Roland van Vugt: "Rondom PFAS is bij ons niet bekend dat daar bouwprojecten in Altena voor stil liggen."

Het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ heeft landelijk nogal wat voeten in de aarde. Het handelingskader wat geldt sinds 1 oktober raakt ook de ondernemers en projecten in Altena. PFAS is een verzamelnaam voor poly- en perfluoralkylstoffen, zoals GenX, PFOA en PFOS. Bekend is dat Chemours, voorheen DuPont, in Dordrecht een aantal van deze stoffen heeft uitgestoten. Volgens wethouder Roland van Vugt is er géén verband tussen de bodemkwaliteit in Altena en de uitstoot bij Chemours. Willem Jan de Bruijn is met zijn onder andere grondverzet bedrijf uit Giessen direct betrokken bij de PFAS-norm. “Hierdoor kunnen wij grond moeilijker van A naar B vervoeren”, aldus De Bruijn. Het aannemingsbedrijf voert in de regio veel werken uit waarmee grond gemoeid is. Eén kilogram grond mag maximaal 0,1 microgram PFAS bevatten. Volgens onderzoek van het RIVM blijkt dat meer dan 85 procent van de geteste grond boven die norm zit.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voert de controlerende taken uit voor de gemeenten, zo ook voor de gemeente Altena. De Omgevingsdienst stelt dat een kleine 90 procent van afgegraven grond ‘vervuild’ verklaard is in de huidige norm. Samen met het RIVM wordt er gewerkt aan definitieve normen. Het tijdelijke handelingskader moet voorkomen dat grond met PFAS-vervuiling wordt hergebruikt op een plek waar de bodem schoner is.

Een van de grote projecten waar op dit moment grondverzet plaatsvindt is in natuurgebied Pompveld bij Babyloniënbroek. De werkzaamheden zijn daar al gestart voordat het tijdelijk handelingskader bekend was. Bij het project binnen het Pompveld wordt er wel extra onderzoek gedaan. Vanuit een driehoekconstructie bestaande uit de aannemer, gemeente en omgevingsdienst is er een gebiedsspecifiek beleid gemaakt. Nieuwe projecten vallen echter wel direct onder het tijdelijk handelingskader.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl