Meer en snellere bussen tussen Breda Gorinchem en Utrecht

Foto: Gemeente Gorinchem
29 november 2019, 05:51
Verlopen

GORINCHEM - Op vrijdag 22 november informeerden minister Van Veldhoven en minister Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer over de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT).

Zij gingen daarbij in op de voortgang van de MIRT en enkele moties en toezeggingen. Ook de busverbinding Breda – Gorinchem – Utrecht werd besproken. Voor Gorinchem betekent dit dat er stappen gezet worden om meer en snellere bussen tussen Breda – Gorinchem en Utrecht te realiseren. Het ministerie van IenW, de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, gemeente Breda het samenwerkingsverband U10 (vertegenwoordigd door gemeente Vijfheerenlanden en Gorinchem) onderzochten gezamenlijk een innovatief OV-concept op de corridor Breda- Gorinchem-Utrecht. Dit onderzoek is besproken en het resulteert in het besluit dat het plan van aanpak voor het verbeteren van de bestaande OV verbinding verder wordt uitgewerkt. Een innovatief vervoersconcept voor de toekomst wordt onderzocht. Een busverbinding die in snelheid, comfort en betrouwbaarheid vergelijkbaar is met de trein, maar in aanleg en exploitatie goedkoper is. Bij de uitwerking van deze plannen wordt verbinding gezocht met programma’s zoals minder Hinder of Samen Bereikbaar Drechtsteden.

Belangrijk onderdeel uit het plan van aanpak voor onze regio is het ontwikkelen van hubs waar vervoersstromen bij elkaar komen. Een hub zorgt voor een goede doorstroming waardoor reizigers snel van Breda naar Utrecht kunnen reizen en ontsluiting van het tussengelegen gebied. Het is een belangrijke kans voor het verbeteren van de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het gebied langs de Merwede en de Linge. Daarnaast kijken het rijk en regio naar de mogelijkheden om de bestaande treinverbinding tussen Breda en Utrecht via ’s-Hertogenbosch te verbeteren met het oog op de werkzaamheden op de A27.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl